Fotokopi Makinesi Elektrostatik ; Fotokopi makinelerinin ilk örneği sayılabilecek olan Rektigraf, George C. Beidler tarafınfan 1903 yılında icat edilmiştir. Ancak belgeleri kopyalamak için o güne kadar farklı kurallara dayanan çeşitli çoğaltma araçları kullanılmıştır. Günümüzde fotokopi makineleri, çok daha hızlı çalışan, dijital olarak kullanabilen ve çok daha düşük maliyetle çıktı almamızı sağlayan araçlardır. 

Fotokopi makineleri artık renkli baskı yapma özelliğine kavuşmuştur. Temelde bu makineleri renkli ve siyah beyaz olarak ikiye ayırabiliriz. Fotokopi makinelerinin ilk örneklerinde elektrostatik prensibinden yararlanılmıştır. Fotokopi makinesi elektrostatik dışında farklı prensiplerle çalışan modellere de sahiptir.

George C. Beidler tarafından yapılan ilk makinelerde belgeleri kopyalamak için fotoğraflama tekniği kullanılmıştır. Ancak modern fotokopi makinelerinin temelini Chester Carlson adında bir Amerikan vatandaşı atmıştır. Patent vekili olarak çalışan Carlson, ofisteki önemli belgelerin çok daha hızlı kopyalanmasını sağlayacak yöntemler üzerine araştırmalarda bulunmuştur. 

Özellikle bazı iletkenlerin ışıkla olan ilgisi onun dikkatini çekmiştir. Fotokopi makinesi elektrostatik prensibinin temellerini atan Carlson, üzerinde çalıştığı yönteme elektron fotoğrafçılığı adını vermiştir. Chester Carlson, 1938 yılında başarılı bir şekilde kopyalama işlemini yapan makinesi için uzun bir süre boyunca patent alamamıştır. 

Mumlu kağıt ve cam yüzey kullanarak çalıştırdığı makinesiyle, o günün tarihini kopyalamayı başaran Carlson, sonunda icadını kabul edecek olan Battelle Memorial enstitüsü ile anlaşmıştır. Yapılan anlaşma sonucu makinenin telif hakları enstitüye verilmiş ve daha sonra fotokopi makinesinin geliştirilme çalışmaları başlamıştır. İlk fotokopi makinesi, Carlson’ın uyguladığı yöntemden esinlenilerek Xerography adını almıştır. 

Üretilen fotokopi makineleri kabul gördüğü için şirket adını Xerox olarak değiştirmiş ve günümüze kadar bu isimle gelmiştir. İlk olarak piyasaya sürülen makineler fotoiletken maddeleri kullanmıştır. Bu maddeler ışıkla karşılaştığında oldukça güçlü birer iletken olma özelliğine sahiptir. 

Belgeden geçen ışığın fotoiletken yüzeye gelmesiyle bu bölüm yüklü bir hale gelir. Belgenin yazılı bölümlerinden geçen ışık yüzeyi iletken hale getirir. Karanlık bölümler ise elektrik yüklü olarak kalır. Bu bölümler toner tozunu kendine çeker ve belge üzerindeki yazı/şekil bölümleri kâğıda basılacak hale gelir.

Mürekkepli ve elektrostatik yöntemlerle çalışan fotokopi cihazları günümüzde yerini belgeyi tarama özelliğine sahip cihazlara bırakmaya başlamıştır. Bununla birlikte modern teknolojinin ürünü olan fotokopi makinesi elektrostatik prensibe dayalı yüzeylerden çok karbon temelli kartuşlarla baskı yapmaktadır.

Kurumsal Yazıcı Ve Fotokopi Kiralama Hizmetleri